NYHETER

2019 21 mar 08:20 First North
Tre Kronor Property Investment AB : Förslag inför val av styrelse på årsstämman den 23 april 2019 - Tre Kronor Property Investment AB (publ)

FÖRSLAG INFÖR VAL AV STYRELSE PÅ ÅRSSTÄMMAN DEN 23 APRIL 2019 - TRE KRONOR
PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)

Inför Tre Kronor Property Investments årsstämma den 23 april föreslår
valberedningen Jenny Wärmé som ny ordinarie ledamot. I och med detta utökas
styrelsen med en ordinarie ledamot. Övriga ledamöter föreslås för omval.

Valberedningens motivering och resumé Jenny Wärmé bifogas. Övriga ledamöter för
omval se http://www.3krproperty.se/om-oss/styrelse/
http://www.3krproperty.se/om-oss/styrelse/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Johansson, vd; telefon: +46 73-200 40 28,
e-mail: michael.johansson@3krproperty.se
mailto:michael.johansson@3krproperty.se , alternativt se bolagets hemsida:
www.3krproperty.se http://www.3krproperty.se

Bolagets aktie (3KR.ST) är upptagen till handel på Nasdaq First North med FNCA
Sweden AB som Certified Adviser, +46(0)8-528 00 39, info@fnca.se
mailto:info@fnca.se .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Tre Kronor Property Investment Pressmeddelande
2019-03-21.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25516
Tre Kronor Property Investment Bilaga
1.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25517
Tre Kronor Property Investment Bilaga
2.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25518