EMISSION

Tobin Properties AB

Lista First North
Teckningstid 8 jun - 25 jun
Bransch Fastigheter
Emissionsbelopp 225,1 MSEK
Teckningskurs 11 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig stamaktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i företrädesemissionen.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 225,1 MSEK
Noteringsdag

Prolight Diagnostics AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 4 jun - 20 jun
Bransch
Emissionsbelopp 39,8 MSEK
Teckningskurs 2,25 SEK per aktie/unit
Villkor Företrädesrätt 3:13. Varje 1 innehavd aktie ger 1 uniträtt. 13 uniträtter ger rätt att teckna 3 units. 1 unit innehåller består av 1 aktie och 1 teckningsoption (TO3).
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 172,4 MSEK
Noteringsdag

European Institute of Science AB

Lista Aktietorget
Teckningstid 1 jun - 19 jun
Bransch
Emissionsbelopp 2 MSEK
Teckningskurs 0,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samman serie i bolaget.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 6 MSEK
Noteringsdag

Gasporox AB

Lista First North
Teckningstid 31 maj - 19 jun
Bransch
Emissionsbelopp 16,29 MSEK
Teckningskurs 9,80 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 4:11. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 179 MSEK
Noteringsdag

North net connect AB

Lista First North
Teckningstid 4 jun - 19 jun
Bransch Trådlös kommunikation
Emissionsbelopp 12,2 MSEK + 2 MSEK
Teckningskurs 1,05 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 12,2 MSEK
Noteringsdag

Bayn Europe AB

Lista First North
Teckningstid 30 maj - 19 jun
Bransch
Emissionsbelopp 6,6 MSEK
Teckningskurs 0,80 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 4:5. Bolagets aktieägare erhåller för varje en (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 8,25 MSEK
Noteringsdag

Amnode AB (exakta villkor ej ännu publicerade)

Lista Aktietorget
Teckningstid 30 maj - 16 jun
Bransch
Emissionsbelopp
Teckningskurs
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Peckas Naturodlingar AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 31 maj - 15 jun
Bransch
Emissionsbelopp 15,4 MSEK
Teckningskurs 17,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:3
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 46,2 MSEK
Noteringsdag

Pharmacolog i Uppsala AB

Lista First North
Teckningstid 31 maj - 14 jun
Bransch
Emissionsbelopp 23,6 MSEK
Teckningskurs 6 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig B-aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 23,6 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev