EMISSION

Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Lista Onoterat
Teckningstid 1 nov - 28 feb
Bransch Förnybar energi/effektivisering m.m
Emissionsbelopp 5,6 MSEK
Teckningskurs 2,00 SEK per aktie
Villkor 2 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Minsta post 4500 kr, pre-money 11,2 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev