EMISSION

Annexin Pharmaceuticals AB

Lista First North
Teckningstid 2 maj - 17 maj
Bransch
Emissionsbelopp 52 MSEK
Teckningskurs 8,80 SEK per unit
Villkor Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 26 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev