EMISSION

IDL Biotech

Lista Spotlight / Aktietorget
Teckningstid 12 nov - 26 nov
Bransch
Emissionsbelopp 32,8 MSEK
Teckningskurs 1,20 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 6:5. En (1) aktie ger innehavaren en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev