EMISSION

Biotech-IgG Equity AB

Lista Onoterad
Teckningstid 7 mar - 20 mar
Bransch
Emissionsbelopp 6,3 MSEK
Teckningskurs 0,045 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:6
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 37,8 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev