EMISSION

Nexar Group AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 15 mar - 29 mar
Bransch
Emissionsbelopp 9,24 MSEK
Teckningskurs 0,20 SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 5,54 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev