EMISSION

Eurocine Vaccines AB

Lista Spotlight
Teckningstid 25 mar - 8 apr
Bransch
Emissionsbelopp 15,6 MSEK
Teckningskurs 0,11 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 5:3. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 9,4 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev