EMISSION

European Institute of Science AB

Lista Spotlight
Teckningstid 29 nov - 13 dec
Bransch
Emissionsbelopp 4,27 MSEK
Teckningskurs 0,20 SEK per aktie
Villkor Företrädesemission 1:1
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 4,27 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev