EMISSION

Paynova AB

Lista NGM Equity
Teckningstid 14 nov - 28 nov
Bransch
Emissionsbelopp 19,2 MSEK
Teckningskurs 11 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:4. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för, på avstämningsdagen, varje (1) innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev