EMISSION

SaltX Technology Holding AB

Lista First North
Teckningstid 14 nov - 28 nov
Bransch
Emissionsbelopp 80,60 MSEK
Teckningskurs 5,55 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:5. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en ny (1) aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev