EMISSION

Promore Pharma AB

Lista First North
Teckningstid 13 nov - 28 nov
Bransch
Emissionsbelopp 71 MSEK
Teckningskurs 3,71 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. För varje (1) innehavd aktie per avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev