EMISSION

European Institute of Science AB

Lista Spotlight
Teckningstid 3 apr - 17 apr
Bransch
Emissionsbelopp 5,42 MSEK
Teckningskurs 0,20 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money 5,42 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev