EMISSION

Nexam Holding AB

Lista First North
Teckningstid 16 mar - 30 mar
Bransch
Emissionsbelopp 61,89 MSEK
Teckningskurs 22 SEK per unit (5,50 SEK per aktie)
Villkor Företrädesrätt 1:6. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 1 och en (1) teckningsoption serie TO 2.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 371,4 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev