EMISSION

True Heading AB

Lista Spotlight
Teckningstid 6 mar - 20 mar
Bransch
Emissionsbelopp 7 MSEK
Teckningskurs 0,10 SKE per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller för en (1) befintlig aktie, oavsett serie, en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev