EMISSION

ObsteCare AB (Emissionsdatumen ej fastställda)

Lista Spotlight
Teckningstid 1 mar - 30 mar
Bransch
Emissionsbelopp 37,50 MSEK
Teckningskurs 2,20 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie teckna en (1) ny Unit, var och en innehållande en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 37,5 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev