EMISSION

Finepart Sweden AB

Lista Spotlight
Teckningstid 28 feb - 13 mar
Bransch
Emissionsbelopp 13,6 MSEK + 3 MSEK
Teckningskurs 2,10 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 2:3
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 20,4 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev