EMISSION

DalsSpira Mejeri AB

Lista Spotlight
Teckningstid 24 feb - 11 mar
Bransch
Emissionsbelopp 4,6 MSEK + 1,8 MSEK
Teckningskurs 3,60 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:5. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 23,03 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev