EMISSION

XMReality AB

Lista First North
Teckningstid 21 feb - 4 mar
Bransch
Emissionsbelopp 35,8 MSEK
Teckningskurs 2,10 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna sig i emissionen utan företrädesrätt.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 35,8 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev