EMISSION

ChromoGenics AB

Lista First North
Teckningstid 19 feb - 4 mar
Bransch
Emissionsbelopp 100,6 MSEK
Teckningskurs 0,25 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. För varje aktie som innehas i bolaget på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev