EMISSION

Absolicon Solar Collector AB

Lista First North
Teckningstid 19 feb - 12 mar
Bransch
Emissionsbelopp 50,28 MSEK + 1,98 MSEK
Teckningskurs 110 SEK
Villkor Företrädesrätt 3:10. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls tre teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 167,6 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev