EMISSION

Invent Medic Sweden AB

Lista Spotlight
Teckningstid 13 feb - 27 feb
Bransch
Emissionsbelopp 29,8 MSEK
Teckningskurs 40,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 6:14. En (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 69,6 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev