EMISSION

Copperstone Resources AB

Lista First North
Teckningstid 11 jan - 25 jan
Bransch
Emissionsbelopp 160,3 MSEK + 10 MSEK
Teckningskurs 0,50 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:2
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev