EMISSION

Online Brands Nordic AB (datum ej publicerade)

Lista First North
Teckningstid 24 dec - 15 jan
Bransch
Emissionsbelopp 3,5 MSEK
Teckningskurs 0,35 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 5:4. Registrerade aktieägare kommer att erhålla en (1) Uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i bolaget. Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev