EMISSION

Prorector AB

Lista Onoterat
Teckningstid 7 dec - 15 jan
Bransch
Emissionsbelopp 20 MSEK
Teckningskurs 1,95 SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 75,3 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev