EMISSION

Safe Lane Gaming AB

Lista NGM Nordic SME
Teckningstid 1 nov - 15 nov
Bransch Spel
Emissionsbelopp 105,77 MSEK
Teckningskurs 1,30 SEK per unit / 0,13 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 5:12. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av tio (10) nya B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO1 respektive två (2) av serie TO2.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev