EMISSION

Transiro Holding AB

Lista NGM Nordic SME
Teckningstid 1 nov - 15 nov
Bransch Transport
Emissionsbelopp 23,1 MSEK
Teckningskurs 0,11 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev