EMISSION

AcuCort AB

Lista Spotlight
Teckningstid 25 okt - 8 nov
Bransch
Emissionsbelopp 26 MSEK
Teckningskurs 2,65 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:2. Aktieägare kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev