EMISSION

Invent Medic Sweden AB

Lista Spotlight
Teckningstid 22 okt - 5 nov
Bransch Medicinteknik
Emissionsbelopp 24,1 MSEK
Teckningskurs 2 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 3:4. Aktieägare i Invent Medic erhåller en teckningsrätt för varje befintlig aktie i Bolaget. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev