EMISSION

Rocker AB

Lista First North
Teckningstid 20 okt - 27 okt
Bransch Konsumentlån
Emissionsbelopp 200 + 30 MSEK
Teckningskurs 16,50 SEK per aktie
Villkor Riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Dock prioriteras befintliga aktieägare framför övriga.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev