EMISSION

Annexin Pharmaceuticals AB

Lista First North
Teckningstid 20 okt - 3 nov
Bransch Bioteknik
Emissionsbelopp 73,5 MSEK
Teckningskurs 1,25 SEK per unit och aktie
Villkor Företrädesrätt 3:4. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare i Annexin tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev