EMISSION

Motion Display Scandinavia AB

Lista Spotlight
Teckningstid 18 okt - 1 nov
Bransch
Emissionsbelopp 18,7 MSEK
Teckningskurs 1,80 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev