EMISSION

Advanced SolTech Sweden AB

Lista First North
Teckningstid 13 okt - 27 okt
Bransch
Emissionsbelopp 196,3 MSEK (ej nyemission, sälj av befintliga aktier)
Teckningskurs 27 SEK per aktie
Villkor
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev