NYHETER

2018 6 jul 20:10 First North
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB : Nytt datum för byte av emittent i SBB i Norden AB:s obligation med symbol SBBIN 002
Euroclear har meddelat att byte av emittent i SBB i Norden AB:s (publ)
obligation med symbol SBBIN 002 (”Obligationen”) blir förskjutet med en dag och
kommer att vara färdigställt den 11 juli 2018, inte den 10 juli 2018 såsom
tidigare meddelats i pressmeddelande den 4 juli 2018.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) kommer således att vara registrerad
som emittent av Obligationen i Euroclears system från och med 11 juli 2018.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518
39 67, ilija@sbbnorden.se
Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i
Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets
stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en
långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets
fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och
preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier.
Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om
bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Nyhetsbrev