NYHETER

2018 7 nov 16:45 First North
Verisec AB : ATG väljer Freja eID som ID-metod för onlinespel
IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit ett avtal med spelföretaget ATG (AB
Trav och Galopp) som innebär att e-legitimationen Freja eID kommer att läggas
till som en av identifieringsmetoderna vid onlinespel.
Den 1 januari 2019 införs en ny lag som öppnar upp den svenska spelmarknaden för
nya aktörer genom ett licensförfarande. Även aktörer som tidigare haft tillstånd
att bedriva spelverksamhet, bland annat ATG, omfattas av de nya reglerna. Ett av
kraven i den nya lagen är att alla onlinespelare måste registreras med en e
-legitimation eller motsvarande. Som ett led i detta har ATG valt att införa
Freja eID som en av identifieringsmetoderna, dels för registreringen av nya
kunder men även för inloggning till ATG:s digitala speltjänster.
Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer varav den
högsta, Freja eID Plus, är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e
-legitimation. Verisec och ATG har sedan tidigare ett samarbete kring ID
-kontrollerna som krävs för att utfärda en e-legitimation på Plus-nivån, genom
ATG:s nätverk av 2000 butiker över hela Sverige.
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Den nya spellicenslagen är ytterligare ett exempel som visar på vikten av att
ha en säker identifieringsmetod online. Ur ett användarperspektiv blir ju även
upplevelsen så väldigt mycket bättre genom att enkelt logga in med exempelvis
sitt fingeravtryck via mobilen än att hålla reda på en mängd osäkra lösenord.
När e-legitimering börjar bli standardförfarandet för identifiering online blir
det också väldigt tydligt att onlinetjänster inte kan göra sig beroende av en
enda e-legitimation. Som en av två mobila e-legitimationer i Sverige tror vi
därför att Freja eID kommer att bli ett naturligt alternativ för de flesta
onlinetjänster på sikt. Och med vår överlägsna användarupplevelse tror vi att vi
kommer bli det naturliga valet för de användare som värdesätter att ha kontroll
över sitt digitala liv.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november
2018 kl. 16:45 CET.
Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar
lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller
ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter
och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i
Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är
noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är
Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och
www.frejaeid.com

Nyhetsbrev