NYHETER

2019 20 mar 12:23 First North
MediRätt AB : MediRätt vinner upphandling om personlarm i Solna stad tillsammans med Stanley Security

MEDIRÄTT VINNER UPPHANDLING OM PERSONLARM I SOLNA STAD TILLSAMMANS MED STANLEY
SECURITY

MediRätts dotterbolag iZafe har vunnit en upphandling om leverans av
personlarmstjänster till snabbväxande Solna stad, strax norr om Stockholm.

Solna är en expansiv kommun med omkring 80 000 invånare. Uppdraget innebär att
iZafe kommer att leverera samtliga personlarm som används av Solna stad,
kopplat till larmcentral, inomhuspositioner och lokala larmmottagare. Både
fysiska larm och digitala larmtjänster kan bli aktuella. Larmcentralstjänsten
kommer att levereras av iZafes upphandlingspartner Stanley Security.

Uppdraget påbörjas i mars och löper under två år med möjlighet till ytterligare
förlängning om två år. Idag hyr Solna kommun ca 50 larm som tjänst. Kommande år
väntas behovet av personlarm öka, och omfattningen bedöms uppgå till ca 100
personlarm som helhet under avtalstiden. Personlarmen kommer att avropas
successivt av Solna stad.

"Behovet av flexibla och smarta säkerhetstjänster för kommunanställda ökar.
Våra personlarmstjänster har blivit populära bland kommuner då vi levererar
heltäckande säkerhetspaket med kvalitativa och prisvärda produkter, i
kombination med branschledande support- och utbildningstjänster," säger Martin
Strand, produktchef på iZafe.

2019-03-20

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

carl.johan.merner@mediratt.com mailto:carl.johan.merner@mediratt.com

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post: info@mediratt.com
mailto:info@mediratt.com www.mediratt.com http://www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease
2019-03-20.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25511

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för
säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av
allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har
utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad
applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att
säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker
medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se
mailto:certifiedadviser@penser.se . Ytterligare information finns på
www.mediratt.com http://www.mediratt.com