NYHETER

2019 21 mar 08:02 First North
Tobin Properties AB : Tobin Properties Årsredovisning 2018
Tobin Properties AB:s årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 finns nu
tillgänglig på bolagets webbplats www.tobinproperties.se.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA:

Patrik Mellgren, vd
Telefon: +46 72 856 22 00, E
-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se (erik.karlin@tobinproperties.se)

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa
väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar
utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie
noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq
Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar
Certified Adviser åt bolaget.