NYHETER

2019 20 mar 14:00 First North
SenzaGen AB : SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett
SenzaGen AB (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att 3 000 av de 97 500
teckningsoptioner som emitterades den 24 maj 2017 har utnyttjats av innehavare
till en kurs om 25,22 kronor och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att
tilldela 3 000 aktier till tecknarna.
Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 3 000 aktier som tecknats i
enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av
årsstämman den 24 maj 2017. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om
25,22 kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 75 660
kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med
150 kronor, från 780 943,75 kronor till 781 093,75 kronor. Antalet aktier ökar
med 3 000, från 15 618 875 till 15 621 875 och innebär en utspädning om 0,019
procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 3 000
teckningsoptioner kvarstår 94 500 teckningsoptioner av de 97 500
teckningsoptioner som emitterades den 24 maj 2017, vilket innebär att
ytterligare högst 94 500 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets
hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD®

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och
levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens
standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision.
SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för
en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör
för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är
allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel,
livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest
tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella
utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom
partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera
geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika
tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer
information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 mars 2019, kl. 14.00.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden
AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer
information om SenzaGen finns att tillgå via http://www