NYHETER

2019 20 mar 15:06 First North
Aino Health AB (publ) : Aino Health AB (publ): Aino Health signs agreement with Attendo FinlandAino Health AB (publ): Aino Health tecknar avtal med Attendo Finland2019-03-20

Aino Health has signed a contract with Attendo Finland regarding Aino''s SaaS
solution HealthManager. The order value of the agreement is, for the first year,
SEK 800,000. The agreement is valid until further notice. Attendo will use
Aino''s HealthManager for its own internal needs. The deployment of the
implemented system is estimated to be in the third quarter 2019.

For Attendo Finland access to HealthManager means that the company gets a
powerful tool and a platform for analyzing and following up on employees'' health
and wellbeing in a more automated manner. The goal is to develop a more
proactive way of working to decrease sick leave and increase employee
engagement.

"We already have a partner agreement with Attendo Finland. That they now choose
to implement Aino HealthManager themselves is the best endorsement our SaaS
solution can get. This proves that our services fully satisfy their high
requirements," says Jyrki Eklund, CEO Aino Health AB.


For more information:
Jyrki Eklund, CEO Aino Health, Phone: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

About Aino Health (publ)
Aino Health is the leading supplier of Software as a Service solutions in
Corporate Health Management. The company''s complete system of SaaS platforms and
services reduces sick leave, lowers related costs, and improves business results
through increased productivity and employee engagement by making health,
wellbeing, and safety an integrated part of everyday work. For more information
visit ainohealth.com.


[]


2019-03-20

Aino Health har tecknat ett avtal avseende Ainos SaaS-lösning HealthManager med
Attendo Finland. Avtalets ordervärde för det första året är 800 KSEK. Avtalet
löper tillsvidare. Attendo kommer att använda Ainos HealthManager för eget bruk
och implementationen beräknas driftsättas senast i det tredje kvartalet 2019.

För Attendo Finland innebär tillgången till HealthManager att företaget får ett
kraftfullt verktyg och en plattform för att analysera och på ett mer
automatiserat sätt följa upp frånvaro.  Målet är att utveckla ett mer proaktivt
arbetssätt för att minska sjukfrånvaron och öka medarbetarengagemanget.

- Vi har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Attendo Finland. Att de nu väljer
att själva implementera Aino HealthManager är det bästa betyg vår SaaS-lösning
kan få. Det visar att våra tjänster väl möter höga krav, säger Jyrki Eklund, vd
Aino Health AB.


För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom
Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och
tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar
affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens
anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det
vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.


[]