NYHETER

2019 20 mar 15:27 First North
Enersize Oyj : Enersize erhåller preliminärt patentgodkännande för ny metod för att mäta uppnådda besparingar oberoende av produktionsförändringar
Enersize Oyj (”Enersize”) har idag 2019-03-20 erhållit ett slutföreläggande från
Patent- och registreringsverket (”PRV”) vilket innebär att PRV avser att
godkänna den svenska patentansökan som inlämnades 2018-09-03 och som täcker en
nyutvecklad metod för mätning och kvantifiering av energieffektivitet och
besparingsgrad som ej påverkas av variationer över tid i en fabriks
tryckluftskonsumtion. Beslutet innebär att endast ett antal administrativa steg
återstår innan ett slutligt godkännande kan utfärdas.
Ett beviljat patent medför en ensamrätt om 20 år från ansökningstidpunkten 2038
-09-03. Patentansökan har tilldelats referensnummer SE-21099720 av PRV (tidigare
ansökningsnummer 1851039-6).

Uppfinningen innebär att man kan mäta upp och kvantifiera ett systems
energieffektivitet oberoende av vilken luftmängd en fabrik konsumerar. Eftersom
tillverkningstakten ofta varierar i en fabrik både dagligen och över längre tid
innebär det att fabrikers tryckluftskonsumtion också varierar starkt. För mer
information om denna specifika patentansökan, användningsområde och potential se
pressrelease som skickades 2018-09-03 ut i samband med inlämnande av
patentansökan.

Anders Sjögren, VD Enersize, kommenterar: ”Vi anser att detta är ett centralt
patent för att göra tryckluftsbesparingar mätbara på ett korrekt sätt genom att
vi kan separera besparingsåtgärder från flera typer av påverkande faktorer.
Genom detta patent har vi möjlighet att hindra andra från att göra samma sak.”
Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.comDenna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019.
Enersize i korthet

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys
kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom
det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång
till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder
worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas
energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt
-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör
cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns
bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända
biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i
Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq
Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com