NYHETER

2019 20 mar 15:30 First North
Senzime AB : Akademiska Sjukhuset i Uppsala ny strategisk kund till Senzime
Pressmeddelande: Uppsala, 20 mars 2019. Senzime AB (publ) meddelar idag att
avdelningen för Neuroanestesi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tecknat
avtal att köpa TetraGraph-system. Avtalet är av ett mindre värde och omfattar
inledningsvis fem TetraGraph-system och tillhörande engångssensorer.
[image]

”Senzime har under 2018 påbörjat utrullningen av TetraGraph. Avtalet med
Akademiska är strategiskt viktigt för oss för att det verifierar och validerar
behovet och våra lösningar även på hemmamarknaden.” säger Pia Renaudin, VD för
Senzime AB.

”Vi valde TetraGraph, baserad på EMG, eftersom det är den enda tekniken som inte
kräver fri tillgång till patientens hand. Det är speciellt viktig med denna typ
av övervakning vid neuroradiologisk intervention då patienterna sövs och får en
kontinuerlig infusion av muskelblockerande läkemedel under hela ingreppet”,
säger Arne Wessén, överläkare vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

”Vi har inlett ett nytt viktigt kommersiellt kapitel i bolagets historia.
Samtidigt har vi bara börjat resan mot att uppnå vår ambition att bli
världsledande inom patientövervakning, där patientens behov står i centrum.
Överallt i världen har kirurger, narkosläkare och vårdpersonal påvisat behov av
att förbättra hur patienter följs upp innan, under och efter operationer. Vi kan
nu erbjuda dem smarta, digitala lösningar för högkvalitativ uppföljning och
övervakning”, kommenterar vidare Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa
patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter
operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och
kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och
vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos.
Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska
komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime
verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över
10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI).
FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för
Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars
2019, 15:30