NYHETER

2019 20 mar 17:00 First North
Biovica International AB : Kommuniké från Biovicas extra bolagsstämma den 20 mars 2019
Uppsala, den 20 mars 2019. Lars Holmqvist valdes till styrelseordförande och ett
teckningsoptionsprogram om 175 000 optioner till styrelsen beslutades.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000
kronor till kommande årsstämma.

Lars Holmqvist valdes till ordförande intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag om teckningsoptionsprogram
till styrelsens ledamöter om 175 000 optioner.
För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com
Informationen i denna kommuniké lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande i enlighet med Nasdaq First North Rule Book den 20
mars 2019 kl. 17:00 CET.

Om Biovica

 Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att
utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter
celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att
tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att
möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första
behandlingsdagen.

Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag
som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485
certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket.
Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com